Managed Cloud Migration

Opsio har certifierad kompetens med erfarenhet av tusentals migrationer. Vi hjälper dig och tar ansvar för en säker och kostnadseffektiv migration till en privat, publik eller hybrid molnplattform. Vi är specialister inom AWS Migration, Azure Migration och Google Cloud Migration.Privat och Publik molnmigration

Opsio är en oberoende leverantör av molntjänster och hjälper dig med både Privata & Publika samt Hybrida molnmigrationer Vår organisation är ledande experter och konsulter inom AWS, Microsoft Azure samt Google Cloud Platform. Vi ser till att kostnadseffektivisera din migrationskostnad och att din förflyttning till molnet sker snabbt, säkert och genomförs med bästa praxis av rätt kompetens.

En migrering till molnet kan vara både tidskrävande och komplex. Vi har erfarenhet av hundratals migrationer och kan ta fullt eller delat ansvar för er IT-infrastruktur och att en migration inte påverka din dagliga verksamhet. Parallellt med den dagliga driften bygger våra arkitekter en ny IT-lösning och flyttar allt eller delar av din IT-infrastruktur till molnet.

Migrationstjänster

 • DevOps & CloudOps Implementering
 • Privata, Publika & Hybrida molnmigrationer
 • 24/7 Certifierad Migrationsexpert
 • Projektledning och Roadmap
 • Applikationsmodifiering

Migreringsprocessen

Vi inleder alltid en migrationsprocess genom att tillsätta en certifierad projektledare som bygger en strategi och tar fram en unik arkitektur anpassad för dina behov. Nedan finns de som vi anser viktigaste segmenten som skapar en lyckad migration oavsett destination.

 • Förstudie & behovsanalys
 • Beslut
 • Genomförande
 • Kontroll och uppföljning
 • Drift och optimering
 • Utvärdering

Önskar du hjälp?

Vi hjälper gärna ert företag med en kostnadsfri förstudie för er molnstrategi.

En oberoende leverantör av AWS och Microsoft Azure

Vi tar hand om komplexiteten, analyserar och optimerar vilket gör det möjligt för dig att fokusera på din affär. Tillsammans ser vi över dina behov ifråga om hur snabbt dina olika system behöver svara för att du ska kunna driva verksamheten, vilken molntjänst och kapacitet du behöver, vilken säkerhet som krävs, vem ska kunna ta del av informationen och vart i världen det ska ske. Vi erbjuder tjänster som är speciellt utformade för att optimera din IT-miljö och med hänsyn till din organisations unika säkerhets-, integritets- och styrningskrav.

Kontakta oss

Kompetens med lång erfarenhet av de ledande molntjänsterna Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, VMware, och Office 365 kan vi hjälpa ditt företag att uppnå en högsta möjliga säkerhet och kostnadseffektivt.

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

Säker It-Drift

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.