Managed AWS

Ledande AWS leverantör med ett kostnadseffektivt Managed AWS erbjudande inom support och service. Vi hjälper ert företag att ta kontrollen av er IT-drift och säkerställer löpande underhåll, förvaltning med en garanterad inställelsetid dygnet runt.Managed AWS - 24/7Opsio är en ledande certifierad leverantör av AWS tjänsteutbud och finns tillgängliga 24/7 för att genom tjänsten Managed AWS ta ett aktivt ansvar för er IT-miljö.

När Ni överlåter ansvar och kravställer mot oss innebär det att vi tar hand om komplexiteten, analyserar och optimerar vilket frigör tid och resurs för er att fokusera på er affär och utvecklandet av era funktioner för ökad affärsnytta och värde.

Vi övervakar er infrastruktur och analyserar trender för att snabbt kunna identifiera avvikelser och genomföra åtgärder innan eventuell nedtid uppstår. Traditionell metrisk övervakning kombineras med modern och banbrytande övervakning. Genom att övervaka oregelbundenhet och avvikelser kan med hjälp av avancerade algoritmer händelser förutses genom hela plattformarna. Genast vänds förvaltning och support från att vara reaktiv till proaktiv.

Resurs och kostnads optimering är en viktig ingående del i vårt Managed AWS erbjudande. Att hela tiden dimensionera rätt och att spara med reserverade resurser är komplext.

Opsio ger djup inblick i och analys av historiska trender för kapacitetsplanering och utvecklar processer och rutiner anpassade för din verksamhet för kontinuerlig resursoptimering och resursautomation 24/7/365.

Genom säkra automatiserade processer förenklar vi det komplexa och driver effektivt affärsvärde för våra kunder.

KONTAKTA OSS

Skall ni migrera till molnet eller finns ni redan i molnet och letar efter IT-drift eller kostnadsoptimering? Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss idag så hjälper vi ert företag att lyckas med er molnsatsning.

Managed AWS – Service Delivery Manager

Vi kallar denna funktion Service Manager och är den person ni som företag har kontakt med gällande utveckling, händelser och eventuella avvikelser. Service Manager är AWS certifierad och känner både er och er driftsmiljö och står för samverkan med kontinuitet och kvalitetssäkrar hela vår leverans med hänsyn till din organisations unika säkerhets-, integritets- och styrningskrav.

Vår tjänst Managed AWS riktar sig till de företag som önskar kravställa ett helhetsgrepp över sin AWS-miljö där allt ingår från strategi, arkitektur och migration till drift och underhåll.

Managed AWS SLA 24/7

  • Övervakning & proaktivitet
  • Felavhjälpning 24/7/365
  • Garanterad inställelsetid
  • Förvaltning & underhåll
  • Resurs & kostnadsoptimering
  • Månadsmöten med Service Manager

Se vad som inkluderar i vår Managed Cloud tjänst längre ned på sidan: Managed Cloud

Kundcase – Zeqr

Zeqr är en global marknadsplats för kunskap där Opsio har hjälper företaget löpande med strategi, arkitektur, cloud security och managed cloud.

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

SECURE IT OPERATION

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.