Cloud Security

Opsio arbetar dygnet runt med Azure och AWS-säkerhet genom ett effektivt och strategiskt arbetssätt. Automation, policys, övervakning och proaktivitet genomsyrar arbetet och säkerställer våra kunders Cloud Security.Dataskydd och IT-säkerhet

Att hålla molnplattformar säkra är högsta prioritet för organisationer över hela världen. Leverantörer som Amazon Web Services och Microsoft Azure ger med sin delade ansvarsmodell trygghet kring den fysiska säkerheten, infrastrukturen och applikationstjänsterna men överlåter ansvaret för det som placeras i molnplattformarna till de som använder tjänsterna. Opsio hjälper er att bli säkra genom ett strategiskt arbetssätt.

Cloud SecurityMed avancerade verktyg som knyts samman med molnleverantörernas säkerhetstjänster såsom Amazon CloudTrail, Amazon Inspector och Amazon GuardDuty skapar vi förutsättning för att göra incidentintentifiering och grundorsaksanalyser. Vi samlar in data och bearbetar den för att skapa rapporter kring hela miljön eller inskilda problem. Det kan exempelvis visa på genomförda behörighetsförändringar eller tjänster som varit otillgängliga.

Ett strategiskt säkerhetsarbete baserat på policys och automation gör det enklare att hantera säkerheten i allt från de minsta till de största organisationerna. Vi hjälper er med policys kring användare och behörigheter, nätverkssäkerhet, datasäkerhet, säkerhet i applikationer och andra områden för att reglera vad som tillåts och vad som hindras. Till dessa kopplas larm för att snabbt åtgärda eller rätta eventuella hot och säkerhetsrisker innan de inträffar. Allt enligt best practice.

KONTAKTA OSS

Skall ni migrera till molnet eller finns ni redan i molnet och letar efter IT-drift eller kostnadsoptimering? Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss idag så hjälper vi ert företag att lyckas med er molnsatsning.

       

 

Opsio arbetar konstant för att identifiera och varna kring tekniska risker och verksamhetsrisker. Det kan exempelvis gälla öppna portar, data som inte är krypterat, konton med fel behörigheter eller svaga lösenordspolicys. Vi rapporterar och ger er rekommendationer för att höja säkerheten.

Från myndigheter, leverantörer och kunder ställs ökade krav på säkerhet. AWS och Azure uppfyller kraven enligt regelverk och organisationer som GDPR, ISO 27001, HIPAA och PCI-DSS. Opsio hjälper er att införa och efterleva reglerna inom organisationen och arbetar med er genom revision av dessa.

Cloud Security

Opsio erbjuder en rad olika säkerhetstjänster för privata, publika och hybrida molnmiljöer för Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud. 

AWS Security
Azure Security
Google Cloud Security

Förenklat kan Cloud Security beskrivas som en strikta policyer, tekniker och kontroller som används för att skydda data, applikationer och tillhörande infrastruktur i molnet. Metoder för att tillhandahålla molnskydd inkluderar brandväggar, penetrationsprovning, förvirring, tokenisering, virtuella privata nätverk (VPN) och undvikande av offentliga internetanslutningar. Viktiga utmaningar under Cloud Security kan klassificeras i tre kategorier:

Molnsäkerhet från Opsio

Låt oss titta på några av de vanliga formerna för attacker som inträffar i molnet. Vi hjälper ert företag med cloud security för molnplattformar som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud.

Intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med cloud security? Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

SECURE IT OPERATION

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.