Cloud Operations

Opsio är specialiserade på drift och support av publika, privata och hybrida molnplatformar. Genom certifierade it-konsulter kan vi erbjuda en professionell it-drift med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet.Högkvalitativa cloudops och devops tjänster

Infrastructure as a Service (IaaS) i molnplattformar ger snabb tillgång till flexibla IT-resurser, ideala för att stödja era affärskritiska system och applikationer. Med molnplattformar som Amazon Web Services och Microsoft Azure krävs inga investeringar i hårdvara utan ni kan provisionera den optimala mängden resurser och bara betala för vad ni använder på timbasis. Ni har tillgång till servrar, lagringslösningar och databaser tillsammans med en stor och ständigt ökande mängd applikationslösningar. Men med alla möjligheter kommer ökade krav kring arkitektur, förvaltning och support av lösningarna.

OPSIO hanterar er molnplattforms komponenter med övervakning och incidenthantering 24×7 för att ger er möjligheten att fokusera på det ni gör bäst. Vårt Cloud Operations-team är sammansatt för att möta moderna krav kring agilitet och snabbhet. Allt för att kunna agera som en förlängning av er verksamhet.

Vi använder modern övervakning av både infrastrukturens och applikationernas prestanda för att skapa synlighet genom systemens alla lager. Med Application Performance Monitoring (APM) spåras trafik och frågor hela vägen och flaskhalsar i kod eller infrastruktur kan upptäckas och åtgärdas innan de skapar problem.

Önskar du hjälp?

Vi hjälper gärna ert företag med en kostnadsfri förstudie för er molnstrategi.

Traditionell metrisk övervakning kombineras med modern och banbrytande övervakning. Genom att övervaka oregelbundenhet och avvikelser kan med hjälp av avancerade algoritmer händelser förutses genom hela plattformarna. Genast vänds förvaltning och support från att vara reaktiv till proaktiv.

Genom att utgå från filosofierna bakom DevOps tar vi bort de traditionella barriärerna mellan utveckling och operations. Istället sker arbetet tillsammans för att öka både produktivitet och tillförlitlighet. Detta ger en organisation som tillsammans med er verksamhet har en komplett bild av plattformarnas livscykel. Genom metodiker som Scrum och Kanban hålls samarbetet agilt och visuellt, helt i linje med DevOps.

En grundläggande praxis är att göra regelbundna men små förändringar och uppdateringar. På detta sätt blir varje förändring mindre riskabel och kan lättare tas emot av slutanvändarna samtidigt som fokus kan ligga på kontroll och säkerhet.

 

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

Säker It-Drift

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.