Cloud Cost Optimization – AWS, Azure

Opsio hjälper er att optimera ert moln i AWS (Amazon Web Services) och Azure för att uppnå högsta möjliga kostnadseffektivitet. Vi kan påvisa att företag generellt spenderar 35% för mycket I molnet.Cloud Cost Optimization

Molntjänster gör det snabbt och enkelt att provisionera resurser men med det kommer risken att kostnader skenar iväg.Dolda kostnader kan finnas i underutnyttjad infrastruktur, gamla säkerhetskopior eller kvarglömda och använda resurser.

Vi kan visa på att organisationer i genomsnitt spenderar upp till 35 % för mycket i molnet genom fel tjänster, fel resursval, överkapacitet eller liknande. För att spara pengar behöver ni bland annat veta exakt vad ni har och vad ni behöver, hur det används och när det används samtidigt som ni behöver anpassa er för verksamhetens ökade krav på agil och snabbföränderlig teknik.

Opsio hjälper er att få kontroll på ert användande, skapa synlighet över alla tjänster och att optimera era kostnader i molnet.

Önskar du hjälp?

Vi hjälper gärna ert företag med en kostnadsfri förstudie för er molnstrategi.

Amazon Web Services pekar på fyra grundläggande pelare för kostnadsoptimering i molnet:

Dimensionera rätt

Att ha rätt resurser för sina tjänster är inget nytt men när komplexiteten på tjänsterna och mängden val ökar blir det också svårare att dimensionera rätt. AWS erbjuder exempelvis över 60 olika varianter av serverinstanser att välja mellan, vilket skapar möjligheten att välja helt rätt utifrån behov men samtidigt ökar risken att över- eller underallokera resurser. Lägg till ett resursbehov som varierar över tid så blir ekvationen än mer komplicerad.

Spara med reserverade resurser

Att använda Reserved Instances kan generera stora besparingar över tid jämfört med resurser on-demand men även här behöver val göras. Vilka tjänster och system är lämpliga att reservera resurser för? Vilka storlekar av instanser behövs? Kommer behovet att förändras över tid? Med fel val finns risken att det som ser ut att spara pengar i slutändan kostar mer.

Öka flexibiliteten

Tjänster ska användas när de behövs, till det de behövs och med rätt resurser. Genom automation och skalning upp/ner kan resurser ändras för att passa nuet, tjänster stängas av eller tas bort när de inte används likväl som startas eller skapas när behovet finns. Molntjänster som AWS och Azure skapar dessa möjligheter men kräver att ni har full insikt för att kunna nyttja den fullt ut och till dess fulla potential.

Främja ansvar

Att förstå vad som kostar pengar är viktigt i alla verksamheter och med rätt arbetssätt samt bakomliggande system kan molntjänster som AWS hjälpa. Genom att veta exempelvis vilken avdelning, grupp, system eller applikation som driver kostnader i molnet kan hela er verksamhet arbeta för att ha en optimerad molnmiljö och kunna förutse era kostnader.

Att upptäcka kostnadsreduceringar är första steget och därefter krävs åtgärder för att omsätta dem till verklighet. Opsio hjälper er att gå bortom engångsåtgärder för att spara pengar till ett effektivt arbetssätt för att maximera avkastningen på era investeringar. Genom att implementera policys och regler för kostnadshantering och optimering får ni rapporter med förslag på förbättringar och ändringar eller låter ändringarna ske omgående genom automatik.

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

Säker It-Drift

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.