Automation & Optimering

Opsio hjälper er att automatisera och optimera ert moln vilket medför ökat effektivitet och en sänkt total kostnad av IT. Är du intresserad av en molnanalys och hur Opsio kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta oss idag.AUTOMATISERAD OCH OPTIMERAD IT-INFRASTRUKTUR

Automation & OptimizationEn av de största fördelarna med cloud computing / IaaS är att du bara betalar för vad du utnyttjar och använder. Det är en stor fördel om du stänger av underutnyttjade servrar och resurser när de inte används och detta kan göras manuellt eller automatiserat. Vid uppsättning av arkitektur för molnet och tjänster som Amazon Web Services, Google Cloud och Microsoft Azure är det viktigt att i etableringsläget ta kontroll över tre viktiga faktorer för att undanröja eventuella framtida problem:

 1. Kostnader: Kostnaderna stiger och är problematiska att prognostisera eller hantera.
 2. Optimering: Att konstant ha en fullt optimerad molnmiljö under tiden som verksamheten utvecklas är ständigt en utmaning.
 3. Automatisering: Den dagliga administrationen för automatisering kräver ständigt, kompetens och rätt verktyg.
Kostnadsoptimering AWS, Azure & Google Cloud

Det är inte enkelt kan analysera sina molnkostnader eller bestämma den ekonomiska effektiviteten som ligger till grund för en molnmiljö. Flera faktorer bidrar till problemet och för det första är det vanligt att företag saknar klarhet om exakt vilka tjänster de behöver och till och med använder. Att betala för onödiga funktioner och resursers leder oftast till att fördelarna eroderas i den totala IT-investeringen och med molnet. En annan aspekt är många molntjänsträkningar vaga och komplexa, så du som kund får helt enkelt inte de uppgifter du behöver för att förstå vad som driver spikarna och dipparna i era molnkostnader. Opsio har kompetensen att hjälpa er att uppnå lägsta möjliga kostnad i AWS, Azure och Google Cloud. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hur kan Opsio hjälpa er?
 • Genom en molnanalys tar vi reda på vilka resurser ni som kund betalar för respektive använder. Vår kostnadsanalys hjälper dig också att förstå ert användingsmönster och hur det förändras över tid, vilket hjälper dig att styra och budgetera kostnaderna.
 • Fakturor för molntjänster kan ofta vara vaga och förvirrande. Vi reder ut era fakturor och eventuella spikar för att se om optimeringsmöjlighet finns.
 • Vi genomför regelbundna kostnadskontroller (kvartalsvis eller till och med varje månad) för att bedöma användningen och kostnaden och hjälpa dig att minimera er molninvestering.

Optimering: Att uppnå molneffektivitet är en pågående process. Nya instanser blir provisionerade, förändringar i användningsmönster och leverantörer lägger till nya tjänster i en banbrytande takt. Utmaningen är att snabbt kunna identifiera oanvända resurser som bör stängas av, underutnyttjade resurser som bör rättas till och boka reserverade instanser.

Nedan finner ni som kund en lista med potentiella åtgärder för att effektivisera ert moln.

KONTAKTA OSS

Skall ni migrera till molnet eller finns ni redan i molnet och letar efter IT-drift eller kostnadsoptimering? Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss idag så hjälper vi ert företag att lyckas med er molnsatsning.
 • Full insyn i molnkostnad, användning, prestanda, tillgänglighet och säkerhet.
 • En välutvecklad arkitektur för alla applikationer / arbetsbelastningar, vilket motiverar kostnaderna i jämförelse med affärsvärdet.
 • En dokumenterad policy för hantering av infrastruktur för optimal effektivitet.
 • Moderat till maximalt utnyttjande av molnbaserade möjligheter till kostnadsoptimering (t ex reserverade instanser, spot node, burstable instansstyper och auto skalning) * Automatiserad skalning (upp och ner) av infrastruktur för att skapa ett fungerande moln precis när man behöver det.
 • Automatiserad failover.

Automation: Ett cloud automation framework är ett förenklat ramverk som automatiserar operationer inom er molnbaserade infrastruktur. Cloud automations ramar är vanligtvis uppdelade i tre separata moduler enligt följande:

Automation av infrastruktur
Infrastrukturautomatisering är en av de mest grundläggande typerna av molnautomatisering; Det handlar om att skapa mallar för infrastruktur som sedan enkelt kan replikeras och deployas.
Deployment Automation
Deploymentautomatisering fokuserar på automatisering av uppdateringar och deployment avföretagets arbetsbelastningar.
Self-Healing Automation
Självläkande automatisering innebär att man hittar fel i systemet och korrigerar dem automatiskt, men de som ansvarar för att hantera infrastrukturen kommer fortfarande att bli informerade om felen.

Nedan finns fyra organisatoriska områden där vi på Opsio kan hjälpa er lyckas med Amazon Web Services (AWS), Google Cloud samt Microsoft Azure. Här är fyra organisatoriska områden som är klara att förändras med antagandet av automatisering:

Effektivitet
On-prem-modellen med egna datacenter och infrastruktur är ofta dyr att upprätthålla och underhålla. En total beräkning inkluderar vanligen kostnader för personal, kylning, nätverk, servrar, utrymme och datalagring. Bytet till molnbaserad infrastruktur minskar avsevärt driftskostnaderna och de totala investeringarna.   Cloud automation ger insikt om hur resurser används samtidigt som verktygen används för att skala resursanvändning i enlighet med behovet. Du behöver inte hantera besväret med att köpa nya servrar för ett tillfälligt uppsving i efterfrågan eller göra en stor investering som du bara behöver för en kort tid.
Produktivitet
En IT-avdelning som ansvarar utan automatiserade molnsystem måste ofta ägna sig åt mer vardagligt arbete som underhåll och drift vilket går ut av den möjliga moln produktiviteten. Automatisering är en ”game changer” för er konkurrenskraft som företag.  Automatisering, policys/regler och arbetsflöden genom cloud computing kommer att minska behovet av intern och extern personal.
Automatiska Deployments
Automatiserade deployments kommer att förbättra smidighet och prestanda hos ett IT-team genom att minska förekomsten av mänskliga fel, förbättra samarbetet och ge bättre tillgång till resurser. Automatisering förkortar vägen från utveckling till produktionsmiljö. Nu upprepas de manuella uppgifterna, såsom konfigurering av databaser, valideringskod, övervakning och testning automatiskt. Önskar du mer information om DevOps? Läs vår artikel om DevOps här.
Elasticitet
 
Om du någonsin har upplevt ett driftsavbrott, då har du sett i första hand vad ett infrastrukturfel kan vara värt för ditt företag. Automatisering av molntjänster kan göra systemen mer robusta och övervakar kontinuerligt för eventuella fel samt automatiserad felavhjälpning när saker går fel

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

SECURE IT OPERATION

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.