Assessment & Architecture

Är ert företag och organisation redo för molnet? Opsio genomför en molnbedömning (Cloud Readiness Assessment som hjälper er till rätt molntjänst och maximal effektivitet oavsett affärsmodell.EFFEKTIVA MOLNTJÄNSTER

En cloud readiness assessment report ger er organisation tydlighet och konkreta steg som krävs för att lyckas med er Cloud Architecture samt med flytten till molnet. Det primära målet med en molnbedömning är att ge er organisation en score/rating av era arbetsbelastningar (workloads) och en lista över de applikationer som är kompatibla och kan flyttas till molnet. Det spelar ingen roll om ni idag har er drift in-house eller outsourcad vi kan hjälpa er med att ta fram förutsättningarna för en migration till Google Cloud, Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS). Cloud Assesment& Cloud Architecture I slutet av varje bedömning används gradering (se diagram nedan) för att utvärdera er organisations arbetsbelastningar på 3 parametrar, dvs. tillgänglighet, kompabilitet och den insats som krävs för att migrera, underhålla er applikation till molnet.
FÖRSTUDIE OCH SAMVERKAN
Under arkitekturstudien samverkar vi med ledningsfunktion, anställda och ert IT-team för att samla kunskap om er verksamhet och dess tillämpnings- och infrastrukturmiljö. När det är möjligt undersöker vi systemen hands-on och vår utvärdering omfattar:
 • Bekräfta om företagets applikationer har stöd för molninfrastruktur.
 • Om det är möjligt, bestämma vilka cloud-alternativ som är möjliga (IaaS, PaaS, SaaS & FaaS).
 • Ta fram förutsättningar för vilken plattform som fungerar bäst utifrån verksamhetsperspektiv (AWS, Azure eller Google)
 • Föreslå ett publikt, privat eller hybrid moln. CloudBelow-tabellen sammanfattar studie av de tre alternativen.
 • Föreslå en kostnadseffektiv Cloud Architecture som möter framtidens behov.
 • Identifiera applikationer som kan pensioneras och / eller konsolideras
 • Om en migrering är vald, bestäm det lämpliga migrationsmönstret
 • Uppskatta nivå av migrationsinsats och definiera målbild.
 • Definiera inledande migrationsplan
Assessment and Architecture

KONTAKTA OSS

Skall ni migrera till molnet eller finns ni redan i molnet och letar efter IT-drift eller kostnadsoptimering? Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss idag så hjälper vi ert företag att lyckas med er molnsatsning.
Nedanstående tabell illustrerar på ett förenklat sätt aktiviteter för både Cloud Assessment och Cloud Architecture för molnplattformarna Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud.
Cloud Assessment
 • Discovery Tool Installation (krävs för att konfigurera Cloud Migration Factories)
 • Applikation-Server-Mappning
 • Bedömning av aktuell arkitektur baserad på förbrukning av CPU, Memory & Storage.
 • Utföra Cloud Cost Optimization – AS-IS-SIZING Vs RIGHT-SIZING-analys
Cloud Architecture
 • Säkerhets- och revisionskrav (PCI, SOC, HIPAA, CSA, etc.)
 • Inverkan på eventuell nedtid.
 • Applikationsprestanda
 • Dataförlust och förebyggande åtgärder
 • Skalbarhet / elasticitet
 • Disaster Recovery, HA (hög tillgänglighet) och BCP
 • IT-driftsmodell
 • Leveransmodell
Cloud Readiness Assessment är lämplig för företag som börjar sin resa till molnet eller för de företag som vill utvärdera befintlig molnmiljön innan de hanterar mer komplexa tjänster och applikationer. Resultat från bedömningen samlas i en rapport som ni som kund får tillgång till och inkluderar:
 1. Sammanfattning
 2. Bedömningsrapport
 3. Handlingsplan
  • Prioriterad handlingsplan
  • Övergångsplan
  • Kostnadsfördelningsanalys
 4. Sammanfattning Presentation
Behöver ni hjälp med er Cloud Architecture (AWS Architecture, Azure Architecture och Google Cloud Architecture) hjälper vi er gärna uppnå maximal effektivitet i molnet.

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

SECURE IT OPERATION

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.