DevOps

DevOps – Effektivisera er verksamhet idag

Idag ökar ständigt kraven på företags och organisationers utvecklingsavdelningar. Applikationer och tjänster ska utvecklas snabbare, hålla hög kvalitet och kunna uppdateras sömnlöst. Därför använder allt fler arbetsmetoden DevOps. Begreppet kommer från de två engelska orden ’development’ och ’operations’ – det är helt enkelt en sammanslagning av orden development och operations. DevOps är en metod som

Läs Mer

  • DevOps – skalbara system och snabbare leveranser 

    DevOps är en förkortning av ”Development” och ”Operations”. Det är alltså en sammanslagning av dessa två ord och förklarar också dess innebörd – att låta utveckling och drift gå hand…