AWS Pop-Up Loft

Möt oss på AWS Pop-Up Loft

Opsio sponsrar AWS Pop-Up Loft som är ett en månads event som går av stapeln 15 Okt – 9 Nov 2018. Eventet är startskottet för Amazon Web Services lansering av den nya Nordiska regionen i Sverige. Opsio kommer vara på plats under hela eventet och välkomnar er till AWS Pop-Up Loft 2018 på Regeringsgatan 65 Stockholm.

Läs Mer