Big Data – Vi förklarar Amazon Athena, Hadhoop, EMR och Glue.

Amazon Athena Amazon Web Services (AWS) är idag en av de största aktörerna inom molntjänster och Big Data. AWS har utvecklat en rad olika verktyg som gör arbetet med Big Data både enklare, bättre och roligare. En av tjänsterna som många känner till är Athena, en molntjänst som används för att analysera data på ett

LÄS MER

  • AWS Lambda & Serverless Computing er framtida PaaS

    Vi har tagit fram en kort beskrivning av AWS Lambda som ni kan ta del av nedan. Säker ni hjälp med serverless computing och AWS Lambda? Tveka inte att hör…