AWS Greengrass

Internet of things – en djupdykning i IoT och AWS del 2

Detta är del två av vår djupdykning i Internet of things och Amazon Web Services. För att läsa del 1 klicka här AWS IoT Core AWS IoT Core är en molntjänst som utvecklats av AWS (Amazon Web Services) som man kan använda för att låta sina uppkopplade föremål interagera med andra föremål på ett enkelt

Läs Mer