amazon web services

Internet of things – en djupdykning i IoT och AWS del 2

Detta är del två av vår djupdykning i Internet of things och Amazon Web Services. För att läsa del 1 klicka här AWS IoT Core AWS IoT Core är en molntjänst som utvecklats av AWS (Amazon Web Services) som man kan använda för att låta sina uppkopplade föremål interagera med andra föremål på ett enkelt

Läs Mer

  • DevOps – skalbara system och snabbare leveranser 

    DevOps är en förkortning av ”Development” och ”Operations”. Det är alltså en sammanslagning av dessa två ord och förklarar också dess innebörd – att låta utveckling och drift gå hand…