Amazon EMR

Kör enkelt och skala Apache Spark, Hadoop, Hbase, Presto, Hive och andra Big Data ramverk. Genom Amazon EMR kan ni köra stora mängder data genom Amazon EC2. Söker ni mer information eller behöver hjälp med Amazon EMR är ni välkomna att kontakta oss.

Big Data – Vi förklarar Amazon Athena, Hadhoop, EMR och Glue.

Amazon Athena Amazon Web Services (AWS) är idag en av de största aktörerna inom molntjänster och Big Data. AWS har utvecklat en rad olika verktyg som gör arbetet med Big Data både enklare, bättre och roligare. En av tjänsterna som många känner till är Athena, en molntjänst som används för att analysera data på ett

Läs Mer