Build & Migrate

Vi är molnspecialister som hjälper dig att skapa en molnstrategi, molnarkitektur och framgångsrikt migrera ert företags applikationer och data till molnet. Kontakta oss idag och vi hjälper dig att lyckas i molnet.



STRATEGI, IMPLEMENTATION OCH FÖRVALTNING

När ett företag påbörjar molnresan är migrationen en otrolig viktig aspekt där man tar hänsyn till nuläge och framtid. Att migrera företagets applikationer till molnet kan vara en process som är både lång och komplicerad. Företag måste besluta om vilka applikationer som de vill flytta till molnet och måste också vara medvetna om de risker som är inblandade för hela infrastrukturen och på applikationsnivå. Att fastställa rätt topologi och cloud architecture är också nyckeln till hela migrationsprocessen. Viktigt är också att säkerställa en smidig och kostnadseffektiv migrering till molnet, utan att kompromissa med prestandan av en applikation, måste vara en viktig faktor i migrationsprocessen.

Vår buildtjänst fokuserar på molnariktekturen och implementeringsstrategi med hänsyn till migrationskrav, integration i befintlig teknik och applikationsmiljöer, virtualisering, nätverk och lagringsbehov, automatisering och arbetsflöde. Några av de gemensamma strategier som antagits för Cloud Build-fasen beskrivs nedan.

KONTAKTA OSS

Skall ni migrera till molnet eller finns ni redan i molnet och letar efter IT-drift eller kostnadsoptimering? Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss idag så hjälper vi ert företag att lyckas med er molnsatsning.
Host Cloning
Det klonar operativsystemet och används som oftast för en engångs migrering. Generellt används Host Cloning för migrering av lätta / löst kopplade eller fristående applikationer.
App Containerization
En virtualiseringsmetod på OS-nivå för att deploya och köra distribuerade applikationer. Verktyg som Kubernetes, Docker och inbyggda verktyg som Code Build & Deploy orkestrierar denna process.
VM Conversion
Konverterar Virtual Machine Disk (VMDK) till AWS-identifierbart format. Data överförs via API.

Vår migrationstjäst Cloud Migration hjälper ert företag skapar en plan som hjälper ert företag med förberedelse, planering och genomförande av migrationen. Komplexiteten att migrera befintliga applikationer varierar beroende på arkitektur, innehåll och befintlig infrastruktur, men strategin förblir för migrationen blir densamma oavsett utgångsläge. De 6 vanligaste migrationsstrategierna (”The 6 Rs”) som följer är:

Rehosting
Rehosting kallas ibland ”lift-and-shift”.
Reengineering
Ibland kallas ”lift-doodle-and-shift”. t.ex. Flytta från on-prem DB till Amazon RDS utan att ändra kärnfunktionaliteten.
Repurchasing
Flytta till en annan produkt med viss anpassning till arbetsbelastningen. T.ex. CRM till salesforce.com, HR-system till Workday eller CMS till Drupal.
Refactoring
/Rearchitecting
Föreställ dig hur applikationen är byggd och utvecklad, vanligtvis med hjälp av inbyggda molnfunktioner
Retire
Terminera systemet.
Retain
Vanligtvis betyder det att återanvända sytemet eller inte göra något (för nu). 

Intresserad av att veta mer om Cloud Migration hur Opsio kan hjäpa er att migrera till molnet? Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra partners

Vi på Opsio är noga med vilka leverantörer vi jobbar med och vi ställer höga krav gällande kvalitet, miljö och service. Nedan finner ni ett urval av några av de ledande partners som vi valt att samarbeta med.

SECURE IT OPERATION

”Totalt sett en mycket prisvärd utväg, som ger oss stor trygghet i att allt från helpdesk till driften av våra IT-system alltid fungerar”, säger Eva-Lena Lindstedt CIO hos BranäsGruppen.