Internet of things – En djupdykning i IoT och AWS del 1

Under de senaste åren har Internet of Things (IoT) varit ett buzzword som vi kunnat läsa artiklar om och hört pratas om i de flesta typer av media. Och det är inte konstigt att IoT varit på mångas läppar den senaste tiden – nu finns nämligen ett stort antal produkter på marknaden och det blir allt mer populärt att köpa hushållsapparater och andra föremål till ens hem som är uppkopplade! Sverige är dessutom ett av de länder i världen där flest invånare äger apparater som är uppkopplade och den trenden ser ut att hålla i sig med allt fler produkter som säljs i många butiker och i de flesta svenska shoppingcenter. Många experter är övertygade om att branschen kommer växa explosionsartat de kommande åren och att uppkopplade föremål och Internet of Things kommer vara en del av alla svenskars hem och vardag inom 10 år.

Vad är Internet of Things?

Så vad är då ”Internet och Things” eller ”Sakernas Internet”?

Jo, i sin enklaste form skulle man kunna beskriva det som saker eller föremål som är uppkopplade till internet vilket gör att man kan kontrollera dem och styra dem över internet.

Det är ett samlingsbegrepp som beskriver hur saker kan utrustas med bland annat sensorer och processorer så att de kan kopplas ihop och kommunicera med varandra och med oss människor som använder dem. Det handlar helt enkelt om hur man kan koppla den fysiska världen till internet för att på så sätt kunna använda data från dessa föremål och få en enklare vardag och ökad effektivitet.

Ofta pratar man om vardagliga föremål när man pratar om IoT, alltså föremål som finns i våra hem och på våra kontor. Det kan till exempel handla om lampor som man kan tända, släcka och dimma med en applikation på sin telefon eller hushållsapparater som går att styra via mobilen eller en dator. Men det går även att använda begreppet för att beskriva uppkopplade maskiner och fordon.

Även om det finns olika åsikter om hur man ska definiera Internet of Things så är de flesta överens om att ett antal komponenter måste finnas för att man ska kunna använda sig av termen för att beskriva sin produkt. Den första komponenten är sensorn som ska kunna läsa av föremålet och/eller dess omgivning. Det behöver också finnas en processor som kan hantera den data som sensorn samlar in. Den tredje komponenten är ett nätverk (det behöver inte nödvändigtvis vara internet) och den sista komponenten är ett ställdon (actuator på engelska) som föremålet använder för att förändra den fysiska omgivningen.

I början så pratade man mycket om RFID (radio frequency identification) för hur föremål skulle kopplas samman men idag finns en rad olika tillvägagångssätt. Till exempel har QR-koder och NFC (Near Field Communication) varit populära men allra vanligast är nog att man använder Wi-Fi eller mobiltelefonnät för att koppla upp föremål.

Historik och bakgrund

Begreppet Internet of Things myntades av en engelsk entreprenör vid namn Kevin Ashton år 1999. Han arbetade då med föremål som med hjälp av RFID kopplades samman och IoT handlade mycket om hur man med hjälp av sensorer kunna hålla reda på föremål. 

Sedan dess har mycket hänt – IoT har blivit ett lite bredare begrepp och idag beskriver termen snarare hur föremålen kan hålla reda på sin omgivning. Mängder av föremål har också utvecklats, allt ifrån hushållsapparater till fordon och maskiner, och man förutspår att det kommer finnas mellan 20 och 50 miljarder internetuppkopplade föremål år 2020.

Internet of Things I Sverige

Internet of Things brukar ofta förkortas till IoT och även i tal säger man ofta bara denna förkortning. På svenska benämns det ibland som ”Sakernas Internet” men det är framförallt den engelska termen som används av de som arbetar med och utvecklar produkter inom denna bransch.

Sverige är ett av de länder i världen där Internet of Things är som allra mest populärt bland befolkningen. För några år sedan, år 2015, gjorde OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) en studie som visade att Sverige var det sjunde landet i världen när det kom till antalet uppkopplade föremål per innevånare. Enligt studien hade då runt 22 % av de svenska invånarna apparater som var uppkopplade i sina hem och allt tyder på att den siffran bara har ökat sedan dess.

Amazon Web Services och Internet of Things

En av de aktörer som har lagt mycket tid och resurser på att utveckla system och tjänster för Internet of Things är Amazon Web Services (AWS). Med hjälp av AWS och de tjänster de erbjuder för IoT kan du hantera mängder av enheter. 

AWS är en av de största aktörerna i världen när det kommer till molntjänster och de är en stabil aktör som vi varmt rekommenderar. De har utvecklat en rad olika tjänster som du kan använda för att förenkla och förbättra dina uppkopplade enheter som till exempel AWS IoT Core, AWS Greengrass, AWS IoT Analytics och AWS IoT Device Management.