Internet of things – en djupdykning i IoT och AWS del 2

Detta är del två av vår djupdykning i Internet of things och Amazon Web Services. För att läsa del 1 klicka här

AWS IoT Core

AWS IoT Core är en molntjänst som utvecklats av AWS (Amazon Web Services) som man kan använda för att låta sina uppkopplade föremål interagera med andra föremål på ett enkelt och tryggt sätt. Man kan också använda den för att låta föremålen interagera med olika applikationer i molnet.

AWS IoT Core används för en mängd olika typer av IoT-föremål och fungerar bra både för företag som säljer produkter till privatpersoner och för företag som utvecklar mot industrin.

AWS IoT Core för våra smarta hem

Många företag som utvecklar Internet of things-applikationer för privatpersoner använder AWS IoT Core. Till exempel är tjänsten populär hos företag som utvecklar produkter för smarta hem. En fördel med att AWS IoT är en del av Amazon Web Services är att man kan använda tjänsten tillsammans med andra verktyg från AWS. Att använda sig av röststyrning med hjälp av Alexa är till exempel ett populärt alternativ, på så sätt kan man låta konsumenterna kommunicera med de uppkopplade föremål som man utvecklat med hjälp av AWS IoT Core.

Do not be personal attacks, when you’re writing on any problem which is joined to some special segment never provide comments that may end up being personal. Simply utilize questions when you feel it’s right. It really is likewise advisable to be involved in some exercise before facing the accurate endeavor apapers. You mustn’t understand of how it is eliminating hundreds of individuals around the world annually. The majority of people are mindful no Thing about being vegan, and they’re going to ask you exactly what you’re capable to consume. Say this, and believe of the regulation school essay as a means for these entries personnel to obtain knowledgeable about a rather particular individual you.

Help it become easy that you edit your posts utilize the exercises a great article, and you are probably to have a possiblity to acquire excellent grades in all of your documents. This insightful post h AS detailed several of the positives and negatives of being a real vegetarian, now you only have to make an educated choice on whether you desire to grow into a vegetarian or not. It is going to list the pros and cons of being a vegan to assist you to make the best decision. It truly is going to determine methods for handling prompts.

For those that are starting to compose essays, you will find special principles or thoughts that may empower them to generate an ideal composition. Don’t get the opinion you’ve to compose a formal, school composition. Nicely an astonishing work of literature it’s not, but it doesn’t mean that it’s maybe not a’must read’ publication. An evident article may be executed with great collection of words. If you would rather generate an incredible application essay determined by the problems that you ran into in highschool, read on.

AWS IoT Core för industrin

Även stora industriella aktörer använder AWS IoT Core för sensorer och säkerhet, för övervakning av deras utrustning, för fordon och verktyg m.m. Tjänsten stödjer miljarder enheter och stora mängder meddelanden vilket gör att även större företag med höga krav på vad tjänsten ska klara av väljer att använda Core. Man kan därför se tjänsten användas inom många olika typer av branscher – allt ifrån jordbruk och oljeindustrin till tillverkningsindustrin.

Fördelarna med AWS IoT Core

En stor fördel med AWS IoT Core är att du kan koppla dina föremål till nätet på ett enkelt och smidigt sätt utan att kompromissa med din säkerhet. Tjänsten ser till att kommunikationen och hanteringen av datan mellan de olika uppkopplade föremålen är säker.

En annan fördel är att det är enkelt att skala med AWS IoT Core. Som med de flesta tjänster som har utvecklats av Amazon Web Services så är skalning en naturlig del i utvecklingen av nya tjänster och med AWS IoT Core är det enkelt att växa och expandera. Tjänsten kan stödja miljarder enheter och den kan också hantera och bearbeta stora mängder meddelanden utan problem.

IoT Core tillsammans med andra AWS-tjänster

Amazon Web Services har ett stort antal tjänster och verktyg för molntjänster och för Internet of Things. Många av dessa verktyg går att kombinera för att få de bästa förutsättningarna för att utveckla och hantera sina Internet of Things-tjänster. Till exempel kan man använda AWS IoT Core tillsammans med mjukvarutjänsten AWS Greengrass som gör att du kan ansluta enheter och hantera data på ett säkert sätt. Tillsammans med tjänsten AWS IoT Analytics kan du analysera din data och få underlag för att kunna fatta bra beslut för framtiden. En annan bra tjänst är AWS IoT Device Management som du kan använda för att hantera dina enheter.
Tjänster för effektivare hantering av IoT
Under de senaste åren har Internet of Things exploderat och allt tyder på att uppkopplade föremål och enheter bara kommer bli allt mer vanligt förekommande framöver.

I takt med att fler föremål blir uppkopplade så ökar även behovet av tjänster och verktyg som man kan använda för att kunna utveckla och hantera sina enheter. Ett företag som tagit det här uppdraget på allvar och som ständigt ökar sitt utbud av tjänster och verktyg för Internet of Things är Amazon Web Services (AWS). De har släppt ett stort antal tjänster som gör det både enklare, mer effektivt och mer kostnadseffektivt att utveckla IoT-enheter.

Två populära tjänster som vi vill lyfta fram är AWS IoT Device Management och AWS Greengrass.`

AWS IoT Device Management

Med AWS IoT Device Management blir det väldigt mycket enklare att hantera sina uppkopplade enheter. För de företag som till exempel har sålt stora mängder enheter till smarta hem eller företag som använder många IoT-enheter är hantering inte bara tidskrävande utan många gånger omöjlig. Om man har flera miljoner uppkopplade enheter så går det helt enkelt inte att administrera dem på egen hand. I det läget är istället tjänsten AWS IoT Device Management perfekt!

AWS IoT Device Management är utvecklat speciellt för att man ska kunna organisera och hantera stora antal uppkopplade enheter. Med tjänsten kan du koppla upp varenda Internet of Things-nod i ditt system. Du kan sedan gruppera dem på olika sätt och övervaka dem. Vid behov kan du även felsöka, omstarta och uppdatera noderna.

AWS Greengrass

Det kanske inte är alla som har hört talas om AWS Greengrass men för de som känner till tjänsten och använder den idag är den ofta väldigt omtyckt och av många ansedd som en väldigt bra teknik. Greengrass lanserades i slutet av 2016 på Amazons stora konferens re:Invent i Las Vegas och idag är det många företag som använder sig av tjänsten.

Greengrass gör att sträckan mellan AWS och uppkopplade enheter blir mindre. Med hjälp av Greengrass kan man göra en rad olika saker med sina uppkopplade enheter som till exempel lokala beräkningar, cachning och hantera meddelanden.

Med Greengrass kan man köra IoT-applikationer sömlöst via molnet och använda AWS Lambda inuti Internet of Things-enheter. Greengrass gör också att man kan använda sig av cachning för att göra det billigare och mer effektivt att överföra Internet of things-data till Amazon Web Services.

Tack vare att tekniken är inbyggd i enheterna redan från början så kan dessa lagra data även under de tillfällen då enheten är utan internet. De olika föremålen kan också kommunicera med varandra även utan att ha tillgång till internet.

AWS IoT Analytics

AWS IoT Analytics lanserades för några år sedan och är en tjänst som gör det enkelt att köra analyser på IoT-data. Tjänsten är utvecklad av det stora företaget Amazon Web Services (AWS) som är en av de större aktörerna inom molntjänster och Internet of Things.

Analyser med hjälp av AWS IoT Analytics
Med hjälp av tjänsten AWS IoT Analytics kan man analysera sin data från Internet of Things-enheter. Dessa analyser kan man sedan använda för att få förståelse för hur enheterna fungerar och hur de används och med dessa insikter kan man sedan ta bättre beslut kring hur man ska fortsätta utveckla sina enheter.

Att man har ett växande företag med många enheter och användare är inga problem för AWS IoT Analytics. Som många andra tjänster från AWS så är den byggt för att kunna hantera skalning. Att man har massiva volymer av data från sina enheter är alltså inga problem. Man behöver heller inte oroa sig för stora kostnader bara för att man har mycket data som man vill analysera. Analytics är i jämförelse med många andra tjänster ett kostnadseffektivt alternativ, speciellt eftersom den enkelt kan skala upp och ner efter behov. Denna skalning görs automatiskt vilket också sparar tid och tjänsten kan utan problem stödja upp till petabytes av data.

När data har blivit processad så lagras den sedan för att den ska kunna analyseras. Tack vare en inbyggd SQL-sökmotor kan man därför också köra enkla så kallade ad-hoc-frågor med hjälp av tjänsten och Analytics gör även analys av nya inkrementella data. Genom att kunna välja ut specifik data som man vill ska bli skannad och analyserad så kan man också göra arbetet mer effektivt och därmed även ännu mer kostnadseffektivt.

Fördelarna med AWS IoT Analytics

Det finns många fördelar med att välja just AWS IoT Analytics för att analysera sina IoT-enheter och dess data. Det är därför inte konstigt att både små och stora företag över hela världen har valt just AWS IoT Analytics för att analysera just detta.

Med tjänstens teknik är det enkelt att förbereda och processa ens data för analyser.
Flera delar av processen är automatiserade och även om du måste förse tjänsten med vissa förutsättningar så utförs själva analysen automatiskt vilket sparar dig mycket tid.

Som vi tidigare nämnt är en annan fördel att AWS IoT Analytics är ett mycket kostnadseffektivt val jämfört med många andra tjänster på marknaden. Tjänsten skalar automatiskt utifrån ditt behov över tid vilket gör att du bara använder det du behöver. Du behöver alltså inte betala extra för kapacitet i förberedande syfte utan kan helt enkelt luta dig tillbaka och låta AWS hjälpa dig med skalningen när du behöver det. Denna affärsmodell med så kallade pay-as-you-go gör alltså att du aldrig betalar mer än för det du faktiskt använder.

En annan fördel med AWS IoT Analytics är att det med hjälp av tjänsten blir lättare att använda machine learning på datan med notebooks från Jupyter. Du kan på så sätt bygga och träna modeller utan att behöva lägga tid och resurser på att hantera underliggande infrastruktur.

Vi hjälper dig med hantering av IoT

Letar du efter bra verktyg för att kunna hantera din IoT-data och dina enheter på ett bra sätt?
Eller vill du kanske ha hjälp att lägga upp en strategi för hur du ska arbeta med IoT?
Vi hjälper dig gärna att komma igång med både strategi och arkitektur samt underhåll och drift. Klicka här för att kontakta Opsio