En certifierad CloudOps-leverantör

CloudOps står för Cloud Operations och omfattar processen av att hantera och leverera molntjänster och infrastruktur i antingen en on-prem eller en publik molnmiljö. Genom Opsio och dess partners ex AWS får du möjligheten att skala ner eller utöka kapaciteten av din verksamhet när som helst. Att infrastrukturen hanteras i molnet skapar möjlighet till automatisering och effektivisering.

CloudOps

Molntjänster använder automatisering som ett sätt att lösa vanliga operativa problem utan att på något sätt påverka andra användare eller applikationer. På så sätt kan arbetet flyta på precis som vanligt. Detta måste sedan kompletteras av företagsledningen för att säkers

tälla att alla processer och resurser sköts på rätt sätt så att molntjänsterna flyter på som de ska. CloudOps hjälper ert företag att uppfylla bland annat följande mål:

  • Leverera molntjänster och/eller -infrastruktur.
  • Optimera prestanda och kapacitet, likväl som att säkerställa korrekt resurshantering oavsett vilken plattform man använder.
  • Skapa en funktion, applikation som går att skala upp eller ner per automatik som du vill ha det.
  • Automatisera funktioner.

Även om många av dessa plattformsfunktioner inte är nya, bidrog uppkomsten av molntjänster till många fler avancerade alternativ till offentliga molnbaserade plattformar. Med hjälp av certifierade leveranser av CloudOps får företag chansen till en skräddarsydd lösning med funktioner anpassade efter den egna verksamheten. CloudOps formaliserar den praxis och de förfaranden som gör att molnbaserade plattformar och applikationer fungerar bra under en längre tidsperiod. Detta är viktigt att förstå då framgången med cloud computing inte kommer att definieras av förmågan att föra arbetsbelastningen ut i molnet – utan möjligheten att kunna lösa verkliga affärsproblem som uppstår allt eftersom.

CloudOps möjliggör ett brett utbud av applikationslösningar

Med molnplattformar som Amazon Web Services och Microsoft Azure har du tillgång till servrar, databaser och lagringslösningar tillsammans med ett brett utbud av olika applikationer som ständigt ökar. För att hantera alla funktioner på bästa sätt är det en god idé att ta hjälp av leverantör som kan förvalta och ge support när det behövs.

Opsio är en leverantör av CloudOps i Sverige med fokus på AWS (Amazon Web Services) och Microsoft Azure. Vi är specialiserade på drift och support av publika, privata och hybrida molnplattformar och vårt Cloud Operations-team är sammansatt för att möta moderna krav kring agilitet och snabbhet. Genom certifierade IT-konsulter erbjuder vi kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet vid leverans av affärskritisk IT-drift. Du betalar endast för de tjänster du använder och kan få en skräddarsydd lösning för just din verksamhet. Med dygnet-runt-service kan du även räkna med att alltid få den hjälp du behöver. Kontakta oss idag om du vill veta mer om våra tjänster och lösningar. Vi hjälper ditt företag, stort som smått, att bli mer effektivt och molnbaserat!