Din katastrof är ditt ansvar – saker att tänka på när du bygger din Disaster Recovery (DR) plan

Varje verksamhet är unik, så er Disaster Recovery (DR) plan bör vara unik och helt anpassad efter er verksamhet. Det kan inte vara en generisk ”Fit All Size” plan utan den måste noggrant anpassad. Vilken plan som passar ert företag bäst beror på många aspekter som ex vilken typ av data ditt företag genererar, typ av verksamhet, geografisk region som ditt företag arbetar med/inom, antal anställda, kunder och samarbetspartner, och en rad andra faktorer.

Låt oss dyka lite djupare in i Disaster Recovery (DR)

Eftersom allt fler företag idag leds av teknik för att säkerställa en smidig daglig drift, blir en genomtänkt DR-strategi avgörande. En dåligt planerad, föråldrad, olycklig Disaster Recovery-plan är nästan lika illa som att vara helt utan en DR-plan. Men vad behöver företag överväga för att skapa en robust Disaster Recovery Plan (DR-plan). Låt oss gå på djupet gällande detta:

Genomför en inventering

Det första steget i Disaster Recovery (DR) plan är att förstå er verksamhet och behovet samt er befintliga plattform. Därför är det viktigt att i din DR-plan inkludera vad du har – allt från hårdvara, programvara och data. Då måste du gå in och bestämma vilken hårdvara och programvara du absolut behöver för

Definiera mål och tidslinjer

Undersök vika krav ni har på att återgå till en begränsad nödvändig drift alt full drift med tydliga tidsmål. Den förlust som infaller av en katastrof beror på hur snabbt ni återhämtar efter en händelse. Definera upp RPO-objekt (Recovery Point Objective) och RTO (Recovery Time Objective). Återställningstidsmålen (RTO) är tidsperioden och en servicenivå inom vilken en affärsprocess måste återställas efter en katastrof för att undvika oacceptabla följder som är förknippade med ett brott i kontinuitet.

Testa regelbundet

En DR-lösning är inte engångsaktivitet som du kan förbereda en gång och glömma. För att din DR-plan ska fungera måste du regelbundet testa din katastrofåterställningsplan för att säkerställa att du uppnår det önskade resultatet. Utför rutinprovning minst en gång i kvartalet och vid behov om betydande förändringar görs i din produktionsmiljö. Medan katastrofåterställningsplaner är viktiga, är de en delmängd av en helhetsplan för kontinuitet. Affärsplaneringsplanering är planeringen som är nödvändig för att hålla verksamheten verksam under olika förhållanden. Det bör innehålla planer för att ta itu med mindre händelser, t.ex. tillfälliga strömavbrott eller större händelser, som en omfattande överträdelse av data eller ransomware.
Katastrofåterställning är en del av din företags kontinuitetsplanering som inkluderar hur du återställer operationer om de råkar gå ner. Affärs kontinuitet involverar inte bara IT; det innebär alla aspekter av att driva din verksamhet.

Roller och ansvar under en faktisk katastrof

Vem ansvarar för vad och hur är de ansvariga för det? Varje anställd borde veta sin roll i en katastrofåterställningsplan, och i sin tur borde varje verksamhet i DR-planen tillhöra någon. TG Home

Opsio hjälper er med er DR-plan

Vi hos Opsio är angelägna om att hjälpa organisationer att installera en robust katastrofåterställning (DR) och Business Continuity Plan (BCP) på plats för att hålla dig på noll eller i närheten av nollstopp. Klicka här för att kontakta oss.