DevOps – skalbara system och snabbare leveranser 

DevOps är en förkortning av ”Development” och ”Operations”. Det är alltså en sammanslagning av dessa två ord och förklarar också dess innebörd – att låta utveckling och drift gå hand i hand. DevOps är en kombination av kulturella filosofier, metoder och verktyg som hjälper till att öka organisationens förmåga att leverera applikationer och tjänster med hög hastighet. Det är en enkel möjlighet att kunna utveckla och förbättra produkter i en högre takt än organisationer som använder traditionell mjukvaruutveckling och infrastruktur utanför molnet. Med DevOps kommer du kunna stå dig starkare på marknaden och kunna erbjuda dina kunder en bättre service.

DevOps

Med DevOps blir dina utvecklingsmetoder agilare än tidigare, samtidigt som produktutvecklingen håller en snabb takt tack vare anpassad, snabb och stabil systemförvaltning. Genom att sammanföra driftpersonal och utvecklare i samma team öppnar du upp för ett bredare perspektiv och kan därmed undvika problem när det är dags för nästa led att ta över projektet. En agil utveckling innebär att drift är naturligt implementerat och planerad redan vid projektets start. På så sätt blir det även möjligt att bygga, testa och släppa programvaror snabbare än tidigare. Det ska vara enkelt att skala upp och ner för att på så sätt få ut så mycket av molntjänsten som möjligt.

För att skapa ett system som hjälper dig att möta den snabbt föränderliga marknaden behöver du en bra plattform att arbeta utifrån. Opsio är en DevOps-leverantör i Sverige med fokus på AWS (Amazon Web Services) och Microsoft Azure. Här står kompetens, kvalitet, kostnadseffektivitet samt automatisering i fokus när det kommer till leverans av affärskritisk IT-drift. Opsio är en ledande certifierad leverantör av AWS tjänsteutbud och våra professionella IT-konsulter finns tillgängliga 24/7, 365 dagar om året för att genom tjänsten Managed AWS ansvara för er IT-miljö.

Behöver ni hjälp med AWS Fargate, Amazon EKS, Kubernetes, Chaos Engineering, Scrum, Amazon API, Gateway, Elastic Load Balancing eller AWS CodeCommit tveka inte att kontakta oss på Opsio.

De stora fördelarna med DevOps

Företag som implementerar DevOps kommer kort förklarat öka produktiviteten. Med ett enda team bestående av personer från olika avdelningar som alla arbetar tillsammans kan DevOps-organisationer leverera med maximal hastighet, funktionalitet och innovation.

Tekniska fördelar

Kontinuerlig mjukvaruleverans
Skalbara system
Snabbare problemlösning

Affärsfördelar

Snabbare leverans av funktioner
Mer stabila arbetsmiljöer
Förbättrad kommunikation och samarbete
Mer tid att utvecklas (istället för att underhålla/lösa problem)

Kulturella fördelar

Team som är mer produktiva
Högre engagemang bland anställda
Större möjligheter till att utvecklas professionellt

En grundläggande praxis är att göra regelbundna men små förändringar och uppdateringar. På detta sätt blir varje förändring mindre riskabel och kan lättare tas emot av slutkunden. Internet och olika typer av programvaror har förvandlat världen och alla dess branscher. Programvaror stöder inte längre bara företag; de har snarare blivit en integrerad komponent i varje enskild del av företaget. Idag är det viktigare än någonsin att följa med i den digitala utvecklingen för att inte halka efter dina konkurrenter. Opsio hjälper dig att implementera DevOps på ett smidigt och enkelt sätt, skräddarsydda för just din verksamhet. Här får du hjälp av certifierade IT-konsulter 24/7 för att du ska kunna fokusera på annat. Vi ser fram emot att få hjälpa dig!

Opsio har kontor både i Sverige och Bangalore i Indien och kan erbjuda kostnadseffketiv IT-Konsult och DevOpsleverantör.