DevOps – Effektivisera er verksamhet idag

Idag ökar ständigt kraven på företags och organisationers utvecklingsavdelningar. Applikationer och tjänster ska utvecklas snabbare, hålla hög kvalitet och kunna uppdateras sömnlöst. Därför använder allt fler arbetsmetoden DevOps.

Begreppet kommer från de två engelska orden ’development’ och ’operations’ – det är helt enkelt en sammanslagning av orden development och operations. DevOps är en metod som grundar sig på samarbetet mellan utveckling och drift. Det är en komplex arbetsmetod. Det finns inget specifikt verktyg för DevOps utan det krävs flera olika komponenter för att metodiken ska fungera. Men det handlar inte bara om den praktiska metoden. Det handlar lika mycket om att möjliggöra en underliggande kultur och miljö på arbetsplatsen som gör att det går att utveckla, testa och lansera applikationer eller tjänster på ett snabbt och tillförlitligt sätt.

DevOps

Rent praktiskt fungerar en processen som så att man i projektgruppen inkluderar såväl utvecklare som driftpersonal. Genom att personal från olika avdelningar deltar i processen får man in fler perspektiv i ett tidigt skede. En mer integrerad utvecklingsprocess ger bättre förutsättningar för att skapa en bra produkt eller tjänst.

I grund och botten handlar det om effektivitet och snabb leverans. Man kan säga att det är en kombination av kulturella filosofier, metoder och verktyg som ökar en organisations förmåga att leverera applikationer eller tjänster så snabbt som möjligt. Organisationer som använder sig av DevOps utvecklar och förbättrar produkter i en högre takt än organisationer som använder traditionell mjukvaruutveckling och processer. Tack vare DevOps kan organisationen leverera snabbare till sina kunder och få konkurrensfördelar på marknaden.

Eftersom det till stor del handlar om effektivitet och snabbhet fokuserar många som arbetar med DevOps på att automatisera organisationens infrastruktur. Med automatiserade standardverktyg blir det lättare att hantera och dela information eller uppgifter, vilket gör att nya versioner av applikationer eller tjänster kan lanseras i högre takt.

Fördelarna med DevOps

Nya arbetsmetoder möts oftast av initial skepsis, men DevOps har snabbt blivit populärt och har revolutionerat många organisationers sätt att arbeta på. Några av världens största digitala företag använder DevOps – om du fortsätter läsa förstår du varför:

Arbeta snabbare.Genom DevOps kan kundleveranserna bli snabbare, anpassningen till föränderliga marknader bli bättre och affärsnyttan högre. DevOps är väldigt användbart när det kommer till exempelvis mikrotjänster, där DevOps gör det möjligt att snabbare implementera uppdateringar i applikationer.

Leverera snabbare. En snabbare arbetsprocess ger också en snabbare leveransfrekvens. Det ger i sin tur större möjligheter att förbättra de egna tjänsterna och produkterna snabbare. Den som blir snabbare på att släppa nya funktioner och åtgärda buggar blir också snabbare på att möta kundernas behov. Med en kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans kan mjukvarans lanseringsprocess automatiseras.

Pålitlig process. Med DevOps kvalitetssäkras uppdateringar på applikationer så att leveransen till slutkunden alltid blir så bra som möjligt. Att använda sig av kontinuerlig integration och leverans gör att korrigeringar och uppdateringar aldrig blir problematiska att integrera eftersom allting är funktionellt och säkert. DevOps skapar pålitliga processer.

Storskalighet. Hantera organisationens infrastruktur och utvecklingsprocess i stor skala. Genom den automatisering som DevOps innebär kan stora, komplexa system hanteras smidigt utan risker. En kodad och stringent infrastruktur gör det enklare att hantera utvecklings- och produktionsmiljön på ett effektivt sätt.

Bättre samarbete. Skapa mer effektiva team med DevOps modell. Utvecklare och driftpersonal arbetar nära varandra, fördelar ansvar mellan varandra och förenar sina arbetsflöden. Ett nära samarbete minskar ineffektivitet och sparar tid.

Säkerhet. Att använda sig av en DevOps som arbetsprocess innebär inte att tumma på säkerheten. Med automatiserade policys och säkerhetsregler kan arbetsprocessen effektiviseras samtidigt som den är säker.

Vem kan använda sig av DevOps?

Tidigare har DevOps främst använts av startups eller företag som sysslar med molntjänster. En startup har ofta många bollar i luften och nya projekt som ska lanseras och behöver en effektiv arbetsmetod för hela organisationen. Och med molntjänsternas ökade popularitet har de blivit ett resursstarkt kundsegment. Utvecklingen idag går mer och mer mot att traditionella företag får upp ögonen för DevOps och tar till sig modellen. Faktum är att tre av världens största digitala företag använder DevOps – Amazon, Netflix och Facebook.

I egenskap av världens största e-handelssajt måste Amazon stå pall för enorma mängder av trafik. För att klara påfrestningarna gick man över till DevOps och ett år senare skickade de upp ny kod var tolfte sekund i snitt.

Netflix gick tidigt över till DevOps och det är inte svårt att begripa varför. För en streamingtjänst är stabiliteten av allra högsta vikt och alla Netflixs utvecklare arbetar med stabilitet som huvudfokus. Netflix lanserar idag ny kod tusentals gånger per dag utan att alla deras miljontals användare märker någonting.

Av alla sociala medier-plattformar är Facebook den största och för att kunna uppdatera plattformen regelbundet krävs en fungerande tjänst. Mobilapplikationen uppdateras ungefär varannan vecka medan facebook.com uppdateras ännu oftare.

Därför behövs DevOps

Med DevOps kan en IT-avdelning stärka samarbetet mellan utvecklare, systemadministratörer och kvalitetssäkrare samtidigt som det skapar mer effektiva arbetsflöden. De automatiserade flödena gör också att man får ut mer av personalstyrkan. Genom att personalen slipper ägna sig åt arbetsuppgifter som kan automatiseras genom datorer kan organisationer som använder sig av fördela sina resurser på ett smartare sätt.

Digitaliseringen har förändrat hur våra företag arbetar, men också världen i stort. Internet har ändrat våra beteenden och vanor på så många sätt – det har ändrat hur vi handlar, hur vi underhåller oss och hur vi betalar våra räkningar. Mjukvara är inte längre bara en del av ett företag, det är en integrerad och enormt viktig del. Många moderna företag hade inte existerat utan mjukvara. Den centrala rollen som mjukvara börjar få i vår samhälle gör att många företag och organisationer måste anpassa sig, annars kan de få det svårt att komma ikapp.

Därför har många organisationer börjat använda sig av en DevOps-modell, där tanke- och tillvägagångssättet är helt annorlunda mot vad det traditionellt har varit. Organisationer som har tillämpat DevOps, oavsett struktur, ser hela bolagets utveckling- och infrastruktur som en helhet – och det är allas ansvar att se till att den helheten fungerar.

Vi kan hjälpa er

Opsio har ett starkt Development-team och Operations-team i ryggen och hjälper gärna er som kund att optimera, skala och effektivisera er verksamhet. Vi har certifierad personal inom de mest efterfrågade plattformarna som ex Azure, AWS och VMware Cloud. Kontakta oss så berättar vi mer.