Big Data – vad är det och hur fungerar det?

Ett trendigt och mycket använt buzzword under de senaste åren har varit ”Big Data.” Ett ord som varit på både tekniknördars och journalisters läppar och som i många artiklar beskrivits som en ny guldgruva för företag runt om i världen. Men vad betyder uttrycket Big Data? Och är det något vi kan applicera på våra befintliga verksamheter och själva se värdet av i just vår organisation? Vi ska här försöka reda ut termen och på vår hemsida kan du även läsa mer fakta om olika tjänster som erbjuds av stora aktörer så som AWS (Amazon Web Services).

Vad är Big Data

Big Data har funnits som en term sedan 1990-talet men blev ett modeord år 2009 och har sedan dess blivit ett allt mer vanligt uttryckt bland så väl programmerare som gemene man med ett teknikintresse. I Sverige har vi sedan begreppet kom till kallat det för dess engelska namn och även om det finns vissa journalister som på svenska beskrivit konceptet som ”stora datamängder” så är det just den engelska termen som används flitigast. Men vad är då Big Data? Man kan enkelt beskriva det som stora mängder data som man kan använda på olika sätt. Många tjänster och verktyg som används idag samlar in stora mängder data om sina användare, om företeelser, geografi etc. Man kan säga att denna data är som en biprodukt, alltså ett värde som skapas när verktygen nyttjas, en biprodukt som går att använda. Tjänsterna kanske har som syfte att låta användaren använda verktyget för ett specifikt ändamål men i samband med användarnas nyttjande så får man också massa data kring hur dessa beter sig. En applikation som tillhandahåller information om hur tågtrafiken går och erbjuder kunder att köpa tågbiljetter får till exempel mycket information kring vilka tider som flest resenärer är intresserade av att åka tåg. Det kanske inte är applikationens huvudsyfte att samla in denna information men denna data har så klart ett stort värde för både ägaren av tågföretaget samt för andra aktörer som kan dra nytta av denna information.

Några kända företag som i stor utsträckning använder Big Data och som sparar & tjänar mycket pengar på detta är Facebook, Youtube och Google. Dessa aktörer sparar och analyserar varje dag miljontals datapunkter och får ut data som de kan använda både för att själva kunna utveckla sina tjänster och som de även kan sälja till andra aktörer som är intresserade av just deras användare och deras beteende.
Man behöver så klart inte vara ett lika stort företag som Google för att kunna prata om att den användardata man sparar kan räknas som Big Data, men observera att för att kunna räkna denna typ av data som Big Data behöver datan dock vara av tillräckligt signifikant storlek. Man brukar till exempel oftast prata om X antal terabyte eller petabyte.

Big Data kan användas både i efterhand och i realtid. Man tänker kanske ofta på hur den data man samlar in kan sammanställas och efter hand analyseras men det finns även många företag som i realtid samlar in och analyserar data.

De tre komponenterna

Inom Big Data finns det tre olika komponenter som man brukar prata om; tekniker för hantering, för hur man visualiserar och tekniker för hur man analyserar. För hantering av data så pratar man mest om databaser och då ofta om VLDB (Very Large Databases), om business intelligence och om molntjänster. När det kommer till visualisering så handlar det ofta om verktyg för att kunna se datan visualiserad i diagram och grafer så att de är lättare att överblicka. Tekniker för att analysera är till exempel A/B-testning och machine learning.
Dessa tre komponenter utgör stommen i Big Data och det finns idag mängder av företag som erbjuder tjänster och verktyg för dessa olika delar.

Trend som är här för att stanna

Under de senaste tio åren har det blivit allt enklare att samla in och spara stora mängder data. Vi har utvecklat bättre system för hur användares information och beteendemönster kan samlas in från olika enheter och tjänster på internet. Vi har även utvecklat bättre hårddiskar där vi kan lagra mer data. Däremot har vår utveckling av databaser inte hängt med i samma takt när det kommer till tekniken för hantering av stora mängder data. Men vi börjar nu se allt fler och bättre system, tjänster och verktyg som vi kan använda för funktionen och med tanke på de stora möjligheter företag ser med Big Data så kan vi bara förvänta oss att området växer allt mer framöver! När företag ser möjlighet att öka sin omsättning samtidigt som användare får en bättre upplevelse ser vi en win-win-situation som gör de flesta övertygade om att Big Data är här för att stanna!

AWS

En av de mest erkända aktörerna inom Big Data är AWS (Amazon Web Services). AWS har utvecklat en rad olika lösningar och verktyg som gör arbetet med stora datamängder mycket enklare och som hjälper dig att utvinna mer och bättre information från din data. Med deras verktyg får du hjälp med allt från att lagra data till att förstå och kunna analysera den. Kontakta oss så berättar vi mer kanske över en kopp kaffe?

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att höra av er till oss så berätta vi gärna mer.

Vi har tidigare skrivit om Internet of Things där vi gör en djupdykning i ämnet.