Big Data – Vi förklarar Amazon Athena, Hadhoop, EMR och Glue.

Amazon Athena

Amazon Web Services (AWS) är idag en av de största aktörerna inom molntjänster och Big Data. AWS har utvecklat en rad olika verktyg som gör arbetet med Big Data både enklare, bättre och roligare. En av tjänsterna som många känner till är Athena, en molntjänst som används för att analysera data på ett enkelt och smidigt sätt.

Amazon Athena

Vad är Amazon Athena

I slutet av 2016 lanserade Amazon tjänsten Athena, en service för att analysera stora mängder data.
Athena är en interaktiv tjänst som du kan använda för att analysera data i S3, Amazons lagringstjänst i molnet. Det är en enkel tjänst att komma igång med och att använda om du redan idag har din data i AWS-molnet. Det spelar ingen roll om denna data är strukturerad eller ostrukturerad, verktyget hjälper dig att ta hand om och analysera datan. Du kör dina Structured Query Language (SQL)-frågor direkt mot S3 och den data som finns där. Du får sedan snabbt resultat, ofta efter bara några sekunder. Tjänsten körs helt utan server vilket gör att man slipper bygga och hantera server och datalager.
Athena har stöd för en rad olika typer av data. Man kan till exempel analysera CSV-filer, Json, Apache ORC och Apache Parquet. Du kan också köra ad-hoc frågor med hjälp av ANSI SQL utan att behöva aggregera denna data till verktyget.

Verktyget går också att integrera med andra tjänster som AWS erbjuder. Du kan till exempel använda den med AWS Glue Data Catalog som katalogiserar din data eller med Amazon QuickSight för att få bra visualiseringar över din data.

Fördelarna med Amazon Athena

Det finns som sagt flera stora fördelar med Amazon Athena, en tjänst som gör att du sparar både tid, pengar och resurser.

Athena är serverlös och du behöver därför inte lägga tid på att hantera infrastruktur. Omvandling och förflyttning av data blir också enklare med denna tjänst. Det innebär så klart att du sparar resurser och pengar men framförallt gör det att du kan frigöra tid som istället kan användas för att fokusera på utveckling av din tjänst och/eller produkt. En annan fördel med Amazon Athena är att du, som med många andra av AWS tjänster, bara betalar för det du använder – i det här fallet för de frågor du kör.

Athena och Hadoop

I sammanhang där man pratar om Athena brukar även tjänsten Hadoop komma upp och det kan därför vara värt att nämna några ord kring dessa två. Athena är idag ett riktigt bra alternativ för dig som letar efter en tjänst för att analysera stora mängder data. Tidigare har Hadoop varit en av de stora aktörerna men idag finns det många som tror att Amazon Athena kommer konkurrera ut Hadoop. Idag finns dock inga indikationer på att någon av tjänsterna kommer att avvecklas och antagligen kommer vi framöver se båda dessa tjänster sida vid sida och framtiden får utvisa hur de utvecklas.

AWS Hadoop

Kom igång med Amazon Athena

Amazon Athena är en bra och smidig tjänst för dig som använder AWS och vill börja analysera din big data. Med vår hjälp får du det stöd och den hjälp du behöver. Hör av dig redan idag så hjälper vi dig att komma igång med Amazon Athena!

Big Data – bättre analyser skapar bättre beslut!
Det är inte konstigt att Big Data har blivit en enorm trend de senaste åren. Det är inte bara ett buzzword eller en fluga utan ett koncept som kommit för att stanna och detta beror helt enkelt på att Big Data ger reellt värde för företag runt om i världen!

Med Big Data kan man få ut insikter och lära sig massor av sina användare och deras beteenden. Man kan förstå hur olika datapunkter korrelerar och framförallt kan man få mer kunskap och insikt i hur man kan bygga ännu bättre tjänster och verktyg för sina användare! Men för att kunna analysera sin data behöver man först förstå den och för detta behöver man bra verktyg. Amazon Web Services har under de senaste åren utvecklat en rad olika verktyg som gör att man på ett enklare sätt och med bättre resultat kan använda sig av Big Data. Med verktyg som processar och analyserar Big Data får du bättre beslutsunderlag och kan fortsätta utveckla dina applikationer, tjänster och program utifrån den data du ser. Två omtyckta och populära verktyg för just detta är Amazon EMR Elastic Map Reduce och Amazon Glue.

Amazon EMR Elastic Map Reduce

EMR står för Elastic Map Reduce och är ett verktyg utvecklat av AWS som man kan använda för att processa och analysera sin data. Med Amazon Elastic Map Reduce kan du bearbeta data på ett enkelt och snabbt sätt även om det rör sig om stora datamängder. Det är alltså ett utmärkt verktyg för dig som vill arbeta med Big Data.

Man kan använda EMR på flera olika sätt och med flera olika ramverk. Man processar datan över Amazons skalbara EC2-instanser och kan använda ramverk som Apache Hadoop och Presto. Även Amazon S3 and Amazon DynamoDB är kompatibla med EMR.

Amazon EMR är också en bra lösning för dig som har en stor mängd data som du vill hantera på ett tryggt och säkert sätt och fördelarna med Amazon EMR Elastic Map Reduce är många. Du får tillgång till en rad olika funktioner som du kan ha nytta av när du analyserar och arbetar med din data. Du kan till exempel använda tjänsten för ekonomisk analys, för simuleringar och för maskininlärning.

Amazon Glue

Amazon Glue är en tjänst som man använder för att förbereda och ladda upp sin data för att sedan kunna analysera den. Det är ett verktyg för ETL (Extract, Transform, Load), alltså att man hämtar, konverterar och lagrar data.

Amazon Glue är enkelt att använda och själva processen med att identifiera data, transformera den, generera kod etc. sköts automatiskt. För dig som redan har data i AWS-molnet så är det helt enkelt en utmärkt tjänst. På bara några minuter kan du med verktyget få resultat och data som du kan använda för analyser.

Kom igång med Amazon EMR Elastic Map Reduce och Amazon Glue

För dig som redan idag använder AWS och vill få bra verktyg för att analysera din Big Data så är Amazon EMR Elastic Map Reduce och Amazon Glue två riktigt bra verktyg!
Vi hjälper dig gärna att komma igång med tjänsterna och att få ut ännu mer av din data – kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Big Data – bättre analyser skapar bättre beslut!

Det är inte konstigt att Big Data har blivit en enorm trend de senaste åren. Det är inte bara ett buzzword eller en fluga utan ett koncept som kommit för att stanna och detta beror helt enkelt på att Big Data ger reellt värde för företag runt om i världen!

Med Big Data kan man få ut insikter och lära sig massor av sina användare och deras beteenden. Man kan förstå hur olika datapunkter korrelerar och framförallt kan man få mer kunskap och insikt i hur man kan bygga ännu bättre tjänster och verktyg för sina användare! Men för att kunna analysera sin data behöver man först förstå den och för detta behöver man bra verktyg. Amazon Web Services har under de senaste åren utvecklat en rad olika verktyg som gör att man på ett enklare sätt och med bättre resultat kan använda sig av Big Data. Med verktyg som processar och analyserar Big Data får du bättre beslutsunderlag och kan fortsätta utveckla dina applikationer, tjänster och program utifrån den data du ser. Två omtyckta och populära verktyg för just detta är Amazon EMR Elastic Map Reduce och Amazon Glue.

Amazon EMR Elastic Map Reduce

EMR står för Elastic Map Reduce och är ett verktyg utvecklat av AWS som man kan använda för att processa och analysera sin data. Med Amazon Elastic Map Reduce kan du bearbeta data på ett enkelt och snabbt sätt även om det rör sig om stora datamängder. Det är alltså ett utmärkt verktyg för dig som vill arbeta med Big Data.

Man kan använda EMR på flera olika sätt och med flera olika ramverk. Man processar datan över Amazons skalbara EC2-instanser och kan använda ramverk som Apache Hadoop och Presto. Även Amazon S3 and Amazon DynamoDB är kompatibla med EMR.

Amazon EMR är också en bra lösning för dig som har en stor mängd data som du vill hantera på ett tryggt och säkert sätt och fördelarna med Amazon EMR Elastic Map Reduce är många. Du får tillgång till en rad olika funktioner som du kan ha nytta av när du analyserar och arbetar med din data. Du kan till exempel använda tjänsten för ekonomisk analys, för simuleringar och för maskininlärning.

Amazon Glue

Amazon Glue är en tjänst som man använder för att förbereda och ladda upp sin data för att sedan kunna analysera den. Det är ett verktyg för ETL (Extract, Transform, Load), alltså att man hämtar, konverterar och lagrar data.

Amazon Glue är enkelt att använda och själva processen med att identifiera data, transformera den, generera kod etc. sköts automatiskt. För dig som redan har data i AWS-molnet så är det helt enkelt en utmärkt tjänst. På bara några minuter kan du med verktyget få resultat och data som du kan använda för analyser.

Kom igång med Amazon EMR Elastic Map Reduce och Amazon Glue

För dig som redan idag använder AWS och vill få bra verktyg för att analysera din Big Data så är Amazon EMR Elastic Map Reduce och Amazon Glue två riktigt bra verktyg!
Vi hjälper dig gärna att komma igång med tjänsterna och att få ut ännu mer av din data – kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Analysera Big Data med BI-verktyg som Amazon QuickSight och Amazon Redshift

Genom analyser får vi fram underlag som vi kan använda för att ta bättre beslut. Genom att analysera vår data kan vi helt enkelt lära oss från tidigare erfarenheter och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för att nå våra mål.

AWS (Amazon Web Services) är bland annat kända för sina molntjänster och de verktyg de har utvecklat för Big Data. Om du idag använder AWS, eller om du är intresserad av att börja använda Amazon för molntjänster, så finns det flera bra verktyg att välja mellan som hjälper dig att analysera data och visualisera den på ett bra sätt. Två exempel på bra verktyg för detta är Amazon QuickSight och Amazon Redshift.

Amazon QuickSight

QuickSight är ett så kallat BI-verktyg som har utvecklats av AWS. BI är en förkortning för Business Intelligence och BI-verktyg är olika typer av program, tekniker, metoder och processer som man kan använda för att samla in stora mängder data och bearbeta den på olika sätt för att få insikter om sina tjänster och program och även om sin verksamhet i stort.

Med Amazon QuickSight kan du samla data från flera olika ställen och sedan analysera och visualisera den. Du kan både hämta data från andra AWS-tjänster och från vissa externa aktörer som till exempel Salesforce.

QuickSight är ett bra verktyg att börja med om du snabbt och enkelt vill få en analys av din data. Med det molnbaserade BI-verktyget kan du på ett enkelt sätt analysera och utforska din Big Data och verktyget i sig är också relativt enkelt att använda. De pedagogiska visualiseringarna gör att verktyget lämpar sig bra även för de personer i företaget som inte är så tekniskt insatta. Det finns till och med appar som gör att du när du är på språng eller sitter i ett möte kan ta upp din smart phone och snabbt kunna visa upp snygga grafer och tabeller.

Amazon Redshift

För dig som är ute efter ett riktigt bra verktyg för att analysera och visualisera din data är Amazon Redshift ett annat bra alternativ. Det är ett datalager som är skalbart och med verktyget får du upp till 10 gånger snabbare prestanda eftersom den bland annat använder sig av maskininlärning.

Verktyget används även för lite mer avancerade analyser. Eftersom Redshift är en klusterdatabas så är det ett bra alternativ för företag som har stora mängder data att analysera.
Med bättre prestanda, enkel setup och som en skalbar och kostnadseffektiv lösning är Redshift helt enkelt ett av AWSs mest populära verktyg för Big Data.

Vill du börja analysera din data med AWS?

Om du redan idag använder dig av AWS så är det enkelt att komma igång med Amazon QuickSight och Amazon Redshift. Det går även att använda tjänsterna med andra molnmiljöer men man får då betala lite mer. Så även om det finns fler möjligheter så väljer många användare av tjänsterna att gå över helt till AWS också för att lagra och hantera sin data. Med AWS får du även tillgång till en rad andra bra tjänster som du kan använda för att analysera och lära dig mer om din Big Data och därmed kunna ta ännu bättre beslut.