AWS re:Invent del 3

Här kommer en uppdatering från Gunnar Grosch på AWS re:Invent i Las Vegas.

Alla med stort teknikintresse ser alltid fram mot Werner Vogels, CTO på Amazon Web Services, keynote på AWS re:Invent och torsdag morgon var det så dags. Om Andy Jassys fokus låg på affärsvärde var Werner Vogels keynote helt klart fokuserad på teknik, som väntat. Alla förväntade sig nyheter inom serverless och jag har svårt att se att någon skulle vara besviken efteråt.

AWS Toolkits for popular IDEs

För att utvecklare ännu enklare ska kunna jobba med AWS-tjänster laserar AWS toolkits för PyCharm, IntelliJ och VS Code. Open source för att driva utvecklingen av verktygen snabbare.

AWS Lambda Runtime API

Antalet språk som stötts av AWS Lambda har tidigare varit begränsade med med nya Lambda Runtime API kan i princip vilket Linux-kompatibelt språk som helst användas. Direkt finns stöd för Ruby från AWS och från partners kommer PHP, Erlang och Cobol.

AWS Lambda Layers

En av de största nyheterna kring Lambda och serverless var lanseringen av Lambda Layers. Med Lambda-funktioner är det vanligt att ha kod som används gång på gång i flera funktioner. Med Layers finns nu möjligheten att skapa paket som anropas och återanvänds mellan olika funktioner. Ett lager kan vara allt från specifika versioner av paket till lösningar från tredjepart.

Nested Applications using Serverless Application Repository

Nu finns möjligheten att koppla samman tjänster som är individuellt utvecklade och underhållna i Serverless Application Repository och på så sätt snabbt bygga sofistikerade arkitekturer.

Gunnar Grosch @ AWS re:Invent
Gunnar Grosch @ AWS re:Invent

Step Functions Service Integrations

Med integrationer till andra tjänster kan AWS Step Functions nu bygga ännu bättre och avancerade arbetsflöden. Koppla ihop AWS Batch, Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon SageMaker och många fler tjänster.

WebSocket Support for API Gateway

Ett av de största jublen under Werners keynote kom när WebSocket Support for API Gateway presenterades. Utvecklare får nu mycket större kontroll över WebSocket-lagret genom API och kan leverera laster direkt till Lambda-funktioner och få svar tillbaka.

ALB Support for Lambda

Application Load Balancers kan nu direkt anropa Lambda-funktioner för att hantera HTTP/HTTPS-förfrågningar. Detta gör det enklare att bygga serverless-applikationer för HTTP-klienter och med regler i lastbalanseraren kan enkelt olika funktioner användas beroende på hur förfrågningen ser ut.

Amazon Managed Streaming for Kafka

En managerad tjänst för att köra Apache Kafka i AWS utan att behöva expertisen från att hantera Kafka-kluster. Tjänsten är byggd med high availability, hög säkerhet och fullt kompatibel med Apache Kafka så att befintliga applikationer utan förändringar kan migreras dit.

AWS Well-Architected Tool

Är din lösning byggd enligt best practices? AWS lanserar ett verktyg för att hjälpa dig att ta reda på det. Analys och genomgång av miljöer i AWS på ett automatiserat sätt.

Surret bland utvecklare och arkitekter efter Werner Vogels keynote förstärkte bilden av att AWS fortsätter att driva utvecklingen kring serverless framåt. Nyheterna som lanserades nu kommer att ta serverless ytterligare många steg framåt från ett buzzword till den teknik som de flesta tittar på i första hand.

Se våra andra uppdateringar Del 1, Del 2

Hälsningar,

Gunnar Grosch

Cloud Evangelist – Opsio
gunnar.grosch@opsio.se