AWS re:Invent del 2

Onsdagen på AWS re:Invent i Las Vegas inleddes med keynote från Andy Jassy, CEO på Amazon Web Services. Vi behövde inte vänta länge på att det skulle tryckas ut nya tjänster och produkter under den tre timmar långa sessionen. Det blev som vanligt högt och lågt med tjänster inom många olika områden.

Opsio AWS re:invent in Las Vegas
Opsio AWS re:invent in Las Vegas

AWS Control Tower

Äntligen lanserar AWS en tjänst som gör det enklare att jobba enligt best practices för säkra miljöer med multipla konton. Allt från uppsättning till policys och sammanställning av din miljö.

Amazon Forecast

AWS drar nytta av teknik utvecklad för moderbolaget Amazon.com genom tjänsten Amazon Forecast. Som managerad tjänst kan alla nu få korrekta tidsseriebaserade prognoser baserade på historisk data. Prognostisera exempelvis inköp, transporter, försäljning och annat utan att själv behöva bygga modeller.

AWS Lake Formation

Att bygga data lakes för big data har tidigare varit en omfattande insats som tagit tid och krävt stor kunskap. Med AWS Lake Formation går det både snabbare och enklare att gå från data till analys.

Amazon Managed Blockchain

En av de vanligaste frågorna sedan förra re:Invent har varit varför AWS inte har någon tjänst för blockchain. Nu har de det. Amazon Managed Blockchain är en helt managerad tjänst för blockchain som hjälper dig allt från att skapa ett nätverk baserat på ett framework till att lägga till noder och publicera applikationer.

AWS Outposts

Att AWS har kraftfulla tjänster baserat på bra hårdvara tvivlar ingen på men för vissa är det fortfarande inte möjligt att helt flytta till det publika molnet än. För dessa finns nu AWS Outposts som är färdiga rack med samma hårdvara som i AWS datacenter byggda för att placeras on-premises. Välj sedan att köra ditt rack som native AWS med deras tjänster eller som Vmware Cloud on AWS. Det hybrida molnet har nu blivit ännu bättre.

Amazon Personalize

Ytterligare en ny tjänst som baseras på teknologi utvecklad för Amazon.com är Amazon Personalize. Det är en managerad tjänst för att skapa rekommendationer och leverera personligare innehåll. Allt managerat och API-baserat.

Amazon SageMaker Ground Truth

Bygg och träna ännu enklare modeller för machine learning med SageMaker Ground Truth. Tjänsten använder en mix av automatiserad labeling och labeling utförd av riktiga människor. Kostnaden för data labelling kan minskas med upp till 70 %.

AWS Security Hub

En ny tjänst för centraliserad översikt kring säkerhet inom AWS med möjlighet att automatisera samt koppla på tredjepartstjänster.

Amazon Textract

En tjänst som kallas OCR++ då Amazon Textract på en intelligent sätt kan läsa av dokument och blanketter för att plocka ut relevant data på ett korrekt sätt. Kopplas enkelt till andra AWS-tjänster för användning av datat.

Amazon Timestream

Tidsseriebaserade databaser är byggda för ett specifikt ändamål; hantera data i tidsserier. Istället för att tvinga in datat i en databas som inte är anpassad och därmed inte levererar prestandan sett till kostnaden har AWS nu lanserat Amazon Timestream. Lagra och processa data i tidsserier för att vidare använda det i analyser eller prognoser.

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)

Det andra släppet inom blockchain för AWS är Amazon Quantum Ledger Database (QLDB). En managerad databastjänst som ger en transparent, oföränderlig och kryptografiskt verifierbar transaktionslogg.

Amazon DynamoDB Capacity on Demand

För kunder och användningsområden där det är svårt att provisionera kapacitet kan nu DynamoDB användas med kapacitet efter behov. Äntligen är DynamoDB helt serverless!

Amazon Elastic Inference

Koppla på Elastic Inference på en EC2-instans för att få GPU-kraft till machine learning.

AWS Marketplace for Machine Learning

AWS lanserar en handelsplats för machine learning där alla kan köpa och sälja algorithmer och modeller. Dessa blir sedan tillgängliga för Amazon SageMaker.

Amazon Sagemaker RL

En managerad tjänst för reinforcement learning med Amazon SageMaker. Reinforcement learning är den tredje träningen, utöver supervised och unsupervised learning som tidigare funnit för SageMaker, och bygger på att ett program eller en agent interagerar med omgivningen och belönas för att fatta rätt beslut.

AWS DeepRacer

En 3D-simulator och fysisk modellbil för träning med reinforcement training. AWS lanserade samtidigt DeepRacer League där alla kan delta och tävla med sina modeller och bilar om titeln som DeepRacer League Champion. Det går inte att bortse från att AWS fortsätter att pusha gränserna genom sina tjänster och många av lanseringarna kommer direkt från önskemål från kunder medan andra är ren och skär innovation inom områden som AWS själva tror mycket på.

Hälsningar,

Gunnar Grosch

Cloud Evangelist – Opsio
gunnar.grosch@opsio.se