AWS Lambda & Serverless Computing er framtida PaaS

Vi har tagit fram en kort beskrivning av AWS Lambda som ni kan ta del av nedan. Säker ni hjälp med serverless computing och AWS Lambda? Tveka inte att hör av er så kan vi ta en förutsättningslös diskussion hur vi kan skapa er framida IT-miljö.

AWS Lambda

AWS erbjuder en tjänst som heter Lambda där du virtuellt kan köra din kod och skapa vilken typ av applikation som helst. Lambda kallas ofta som ”Serverless Computing” och det är främst en händelsestyrd molnplattform och liknar hur en plattform som tjänst (PaaS) fungerar. AWS Lambda tillåter utvecklare att bara tänka på deras kodning och göra dem mer innovativa snarare än att behöva oroa sig för inftastuktur, servrar och andra komponenter. AWS Lambda. När AWS Lambda har implementerats, hanterar och levererar tjänsten AWS Lambda de operativa aspekterna av applikationen, inklusive skalning och maximal tillgänglighet.

AWS Lambda

En viktig aspekt av AWS Lambda är säkerhet där er data inte sprids till en server eller disk hos AWS utan över flera datacenter och multipla availability zones.

En kort historia av AWS Lambda

Tjänsten introducerades i november 2014. Lambda förenklar utvecklingsprocessen och leveransprocessen med att bygga på mindre on-demand applikationer som är responsiva till händelser och ny information. Python, Java, Python, C # och. NET-kärnan är alla officiellt stödda och andra språk kan stödjas via sk call-outs.

AWS Lambda prissättning och skalbarhet

Tjänsten prissätts av mätning i steg om 100 millisekunder. Du betalar endast för beräkningstiden vad du konsumerar och självklart finns det ingen kostnad när din kod inte körs. Genom att AWS Lamda är en sk pay as you go tjänst gör den optimlt skalbar och kan förvalta både mindre och enorma applikationer. Det är dock viktigt att påpeka att AWS Lambda kan bli väldigt dyr om man önakar att driva en stor och resurskrävande applikation med en stadig och större mängd request.

I AWS Management-konsolen kan du se att det finns många alternativ relaterade till att skapa en funktion och för er som inte besitter djup teknisk kunskap finns en viktig ”How it works” del, där en nybörjare kan förstå det primära lärandet om AWS Lambda.