Artificiell intelligens (AI) & Machine Learning

Vi har alla hört orden “Artificiell intelligens” och kanske även sett en och annan superdator i amerikanska filmer. Bill Gates har kallat Artificiell intelligens den “heliga graalen”. Det är ett högaktuellt ämne och som är här för att stanna.

Artificiell intelligens, förkortat AI, dök första gången upp 1955 inom forskning med syftet att finna ett sätt att lära maskiner att tala, forma tankar, koncept och lösa problem som tidigare krävt en människas inblandning. Kort kan man säga att AI handlar om att simulera mänsklig intelligens hos datorer genom att lära, dra slutsatser och självkorrigera. Vi ska strax dyka djupare in i det.

AI Machine Learning
Amazon Web Services (AWS)

Vill du ha en kundservice som pratar 72 språk?

Användningsområden för AI är många och nya dyker upp hela tiden. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna. Här kommer ett antal exempel.

Kundservice är ett område där AI Artificiell intelligens och Machine learning börjar ta stor plats och används inte sällan för rekommendationer inom e-handel och tjänster. Zalando använder AI för att hjälpa kunder att hitta rätt storlek. Netflix rekommenderar filmer och serier du vill se på och Amazon använder det för att visa dig nya varor du kan vara intresserad av utifrån vad du handlat tidigare. På samma sätt är det AI som ligger bakom Spotifys skräddarsydda spellistor som går ut till användare varje vecka. Även Google och Microsoft använder AI i sina algoritmer för röst- och bildigenkänning.

Ett amerikanskt företag har utvecklat det de kallar en digital kollega som med AI Artificiell intelligens ska öka produktiviteten. Amelia, som hon kallas, pratar 72 språk flytande och lär sig i princip vilket jobb som helst på 60 dagar. Placeras hon i en kundtjänst lyssnar hon i början på samtalen och lär sig av deras frågor. Hon läser mail och lär sig vad hon ska svara och med tiden tar hon över samtalen. De samtal hon inte klarar själv tar hon hjälp av en mänsklig kollega. Dock lyssnar hon på samtalet för att nästa gång klara den frågan själv. Inget av detta skulle vara möjligt utan AI Artificiell intelligens och machine learning.

AI Machine Learning


Det finns många exempel på väldigt kvalificerade arbetsuppgifter som AI kan utföra. Inom sjukvården används det inom bland annat patientdiagnoser och ett exempel är när IBMs AI-dator “Watson” fick läsa in 20 miljoner sidor av den senaste cancerforskningen och 10 000 anonymiserade journaler för att hjälpa japanska läkare med ett svårlöst fall. På åtta minuter satte “Watson” en diagnos, något läkarna inte hade klarat på två månader. AI-datorn gav precis rätt diagnos för en väldigt ovanligt form av leukemi. Den gav även en rekommendation på en behandling som läkarna kunde bekräfta och som även har hjälpt. Ytterligare ett exempel är en studie som använde sig av Computer Assisted Diagnosis (CAD) för att gå igenom tidiga mammografibilder av kvinnor som senare utvecklade bröstcancer. Datorn upptäckte 52% av cancerfallen över ett år innan en officiell diagnos fastställdes.

AI kan även upptäcka avvikelser i produktion i tillverkningsindustrin, skapa prognoser för transportbranschen samt optimera lager inom handel och logistik. Det används även inom förarlösa bilar och robotar. Som sagt, det bara fantasin som sätter gränserna. Maskiner blir ju inte heller trötta och har inte en dålig dag så kvaliteten bibehålls.

Vad är AI Artificiell intelligens, Machine Learning och Deep Learning?

I samband med att forskningen gått framåt och våra tekniska möjligheter utvecklats, har AI gjort samma sak och det finns flera olika begrepp. Vi ska reda ut dem.

När datorer utrustas med förmågan att lära sig utifrån de erfarenheter de gör så kallas det för Artificiell intelligens. AI är teorin och utvecklingen av datorsystem som kan utföra uppgifter som kräver mänsklig intelligens, som visuell uppfattning, röst-igenkännelse, beslutsfattning och översättning av språk.

Machine learning är när AI används för att system automatiskt ska kunna lära och förbättra från erfarenhet, snarare än genom programmering. Det vill säga att utveckla datorers förmåga att självständigt förstå och hantera stora mängder data. För att uppnå självständighet används algoritmer som gör det möjligt för datorer att tolka och ta lärdom från data för att sedan skapa en uppfattning eller förutsägelse om något. Med hjälp av Machine learning lär sig datorerna mer och mer allt eftersom de bearbetar och analyserar ny information. De blir därför smartare med tiden. Machine learning används ofta för att förutse framtida resultat baserat på tidigare data. Dessa resultat ger företaget möjlighet att ta bättre affärsbeslut framåt.

Ytterligare ett begrepp som du säkert stött på är Deep learning. Deep learning har växt fram ur Machine learning och fokuserar på utvalda verktyg och metoder för att möjliggöra implementationen av Machine learning. Därefter kan maskinen lösa i stort sett vilket problem som helst som kräver mänsklig eller artificiella tankebanor. Konceptet bygger sedan vidare på idén om att skapa och använda artificiella nätverk som metod för att bearbeta och ta beslut om given data. Forskning kring Deep learning fokuserar på att konstant utveckla dessa nätverk, för att klara av dataset lika stora som exempelvis Google’s bildbank eller alla tweets någonsin skrivna på Twitter.

AI Artificiell intelligens och Machine Learning – Amazon Web Services (AWS)

Som du tidigare läst i bloggen kommer Amazon Web Services till Sverige i höst, vilket skapar stora möjligheter för svenska företag. Med AWS, får företag inte bara kostnadseffektiva och flexibla IT-lösningar, utan även möjligheten till AI i företaget på ett enkelt sätt.

E-handelsjätten Amazon har satsat på AI under lång tid och många av AWS tjänster inom området används där på olika sätt. Ett exempel är deras virtuella assistent Amazon Alexa eller färdiga API-drivna tjänster som Amazon Rekognition. Denna används för analys av bilder och video och kan känna igen personer eller föremål. Amazon Comprehend känner igen språk, nyckelord, personer, platser, händelser osv. Amazon Transcribe omvandlar röst till text och kan till och med känna igen olika röster och separera dem. Amazon Polly omvandlar istället text till tal på många olika språk och med flera olika röster. Amazon Translate översätter text mellan olika språk genom Deep learning-modeller för att få mer exakt och naturlig översättning, i jämförelse med mer traditionella översättningstjänster. Med Amazon Lex kan vi bygga chatbottar för att ha direktkontakt med kunder eller användare. Vidare finns Machine Learning-tjänster som Amazon SageMaker för att själv bygga, träna och distribuera modeller.

Som vanligt är AWS-tjänsterna framtagna för sina specifika ändamål och tar bort det komplexa med att hantera bakomliggande infrastruktur och system. Du betalar bara för det du förbrukar och när du förbrukar det.

Hur och var skulle AWS och AI Artificiell intelligens kunna implementeras i ditt företag?

Sammanfattningsvis kan man säga att AI ger företag möjligheten att bättre förutse och förstå behov och därefter anpassa och skapa nya erbjudanden och arbetssätt. Inom vilken bransch som helst. Det är aldrig försent att börja med AI men ju längre tid man använt det desto större kommer möjligheterna till framtida konkurrensfördelar vara.

Hur och var skulle AI kunna implementeras i ert företag? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal där vi tillsammans hittar fördelarna som AI skulle kunna ge.

Hälsningar

Gunnar Grosch
Cloud Evangelist – Opsio
gunnar.grosch@opsio.se